Vacature | Jurist Gezondheidsrecht | Brussel

Afdrukken
Referentienummer: VL/LAW/3210/22

Master in de Rechten met minimum 2 jaar ervaring in het gezondheidsrecht. Uitstekende kennis van het Frans en Nederlands.

Onze cliënt

GIBBIS (www.gibbis.be) is de pluralistische werkgeverskoepel van de private sociale profit gezondheidsinstellingen van het Brussels Gewest.

Ze vertegenwoordigt momenteel meer dan 55 instellingen (ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en rustoorden), verspreid over meer dan 60 sites gelegen in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

GIBBIS is een groeiende federatie, een onmisbare vertegenwoordiger van de zorgsector in Brussel en een belangrijke gesprekspartner van de politieke wereld, zowel op Brussels als op federaal niveau, en van de andere federaties van de Brusselse zorgsector.    

De voornaamste opdrachten van GIBBIS zijn Verenigen – Vertegenwoordigen – Informeren – Adviseren – Voorstellen.

Ter versterking van haar juridisch team, is GIBBIS momenteel op zoek naar een adviseur-expert jurist gezondheidsrecht (m/v/x).

Beschrijving

Binnen een team van multidisciplinaire experten (economisten, verpleegkundige, psycholoog, politieke wetenschapper, administratieve krachten) rapporteert het juridisch team aan de juridische coördinator.

De adviseur-expert jurist is gespecialiseerd in gezondheidsrecht in brede zin (ziekenhuisrecht, patiëntenrechten, uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, normen en erkenningen, eGezondheid, enz.), maar toont ook interesse voor andere rechtsdomeinen (sociaal recht, overheidsopdrachten, wet op de vzw’s, btw-wetgeving, privacy, enz.).

De adviseur-expert jurist draagt bij tot de hoge kwaliteit van de juridische expertise en verhoogt de impact op de regelgeving door een sterke representativiteit en wetenschappelijke objectiviteit.

De adviseur-expert luistert naar de leden, vertegenwoordigt hen en verdedigt hun belangen, die stroken met de waarden van de federatie.

Hiervoor wordt van de adviseur-expert jurist het volgende verwacht:

  • Verzamelen en interpreteren van juridische informatie op nationaal (federaal en regionaal), Europees en internationaal vlak met betrekking tot de zorgsector en meer bepaald die informatie die een impact heeft op de zorginstellingen;
  • Opstellen van adviezen en informatienota’s en vragen van de leden beantwoorden;
  • Ondersteunen van de collega’s-experten in hun professioneel domein en samen transversale juridisch-economische dossiers beheren;
  • Vertegenwoordigen van de federatie in overlegorganen binnen de Brusselse en federale overheden (FOD Volksgezondheid, RIZIV, GGC, Iriscare, ...);
  • Voeden en animeren van interne werkgroepen (overleg met leden) en organiseren van opleidingen;
  • Opvolgen van de actualiteit.

Profiel

Je bent Licentiaat of Master in de Rechten.

Je hebt kennis van het gezondheidsrecht in het algemeen. Kennis van het functioneren van de Brusselse instanties in het bijzonder is een pluspunt. Ervaring in een juridische functie binnen de gezondheidszorg en/of bij een werkgeversorganisatie is een meerwaarde.

Je hebt een uitstekende kennis van het Frans en het Nederlands.

Je bent in staat tot analyse en synthese, maar ook tot strategisch denken.

Je kan zelfstandig werken en je tegelijkertijd integreren binnen een dynamisch en multidisciplinair team.

Je bent in staat je standpunt met technische argumenten te onderbouwen. Tegelijkertijd ben je een bruggenbouwer die graag tot creatieve en constructieve compromissen komt.

Aanbod

GIBBIS biedt een rijke, boeiende en gevarieerde positie - zowel inhoudelijk als op relationeel vlak (door het leggen van veel interessante contacten) – met een doorslaggevende rol op sectoraal niveau in een bruisend en sociaal relevant kader.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om je kennis verder te ontwikkelen en je vaardigheden te versterken.

Je krijgt de kans om een zeer tastbare "macro" maatschappelijke impact te hebben op kwesties die eenieder aanbelangen.

Je werkt in een aangename, dynamische en motiverende omgeving, met veel ruimte voor zowel autonomie als samenwerking.    

GIBBIS biedt je de mogelijkheid om je competenties, knowhow en creativiteit volop te ontwikkelen en om door te groeien binnen de federatie.

GIBBIS biedt een volledig salarispakket, in overeenstemming met je vaardigheden en de verdere ontwikkeling ervan.

Erkenning werving & selectie: VG.896/B (Vlaams Gewest) – 00078-405-20121019 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – W.RS.162 (Wallonië)

 

 

Job info
Personal info
CV & Motivatie
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png.