Vacature | Jurist Financieel en/of Administratief recht voor de ‘Juridische Dienst’ | Brussel

Afdrukken
Referentienummer: VL/LAW/2656/20

Jurist met masterdiploma in de Rechten en excellente academische resultaten, met minstens 3 jaar beroepservaring in het Financieel recht, met de wil om zich te verdiepen in het Administratief recht (m.i.v. de opvolging van geschillen voor de Raad van State) OF met ervaring in het Administratief recht, met de wil om zich te verdiepen in het Financieel recht.

Grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels vereist.

Onze cliënt

Onze cliënt, de FSMA, is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).  Voluit is haar officiële benaming ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’ (‘Financial Services and Markets Authority’ of FSMA).

De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België, toezicht op de Belgische financiële sector.  Haar bevoegdheden situeren zich binnen de volgende zes domeinen : toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming.

Onze cliënt wenst momenteel voor de Juridische dienst een Jurist Financieel en/of Administratief recht (m/v) aan te werven.

Beschrijving

Je zal werken voor de Juridische dienst als specialist in het Financieel en Administratief recht.

Als een soort intern juridische advieskantoor, staat de juridische dienst de andere diensten van de FSMA (waar ook talrijke juristen werkzaam zijn) bij voor de analyse van complexe juridische vragen en voor de correcte omkadering van de maatregelen die de FSMA in het kader van haar toezicht neemt.

De juridische dienst draagt vaak ook bij aan de opstelling van financiële regelgeving. Bovendien volgt zij de verdediging op van de beslissingen van de FSMA waartegen beroep wordt ingesteld en werkt zij daarvoor samen met de door de FSMA aangestelde advocaten.

Als jurist van de juridische dienst analyseer je juridische vragen die zich voordoen bij de uitoefening van de diverse bevoegdheden van de FSMA en stel je antwoorden en/of oplossingen voor. Deze vragen zijn doorgaans complex en handelen over de interpretatie of de toepassing van de verschillende wetgevingen die de FSMA moet handhaven, over de beginselen van bestuursrecht waarmee een toezichthouder rekening dient te houden bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, alsook over de organisatie en de werking van de FSMA.

Er kan jou ook worden gevraagd om mee te werken aan de voorbereiding van wetgevende en reglementaire teksten, alsook aan de begeleiding van administratieve sanctieprocedures.

Profiel

 • Je bezit een Masterdiploma in de Rechten met excellente academische resultaten en hebt minstens 3 jaar professionele ervaring.
 • Je hebt bijzondere belangstelling voor Financieel recht of procesrecht, en staat open om je te verdiepen in de relevante aspecten van Administratief recht (m.i.v. de opvolging van geschillen voor de Raad van State) OF je hebt bijzondere belangstelling voor Administratief recht, en staat open om je te verdiepen in Financieel recht;
 • Je bezit een grondige kennis van het Nederlands, het Frans en het Engels;
 • Je bent in staat om complexe juridische vragen efficiënt, bijzonder nauwgezet en, waar nodig, diepgaand te behandelen en daarbij een betrouwbare onderzoeksmethode te hanteren;
 • Je kan complexe juridische vragen efficiënt behandelen, zo nodig in een Europese context;
 • Je kan je vereenzelvigen met de taken van algemeen belang waarmee de FSMA is belast;
 • Je bezit een analytisch denkvermogen en hebt zin voor synthese;
 • Je bent in staat mondelinge en schriftelijke communicatie logisch te structureren;
 • Je werkt goed zelfstandig én in teamverband;
 • Je hebt een sterk aanpassingsvermogen en aandacht voor interpersoonlijke relaties;
 • Je bent doelgerichtheid, assertief en je beschikt over overtuigende argumentatiekracht;
 • Je hebt zin voor dosering en proportionaliteit;
 • Je hecht belang aan de kenmerkende waarden voor professionaliteit: bekwaamheid, correct gedrag en de wil om vooruitgang te boeken;
 • Je hebt kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel, …);
 • Je bent stressbestendig.

Elke medewerker van de FSMA is onderworpen aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.

Aanbod

Je kan rekenen op een uitdagende functie binnen een professionele omgeving.  Onze cliënt stelt zowel aan zichzelf als organisatie, als aan haar medewerkers hoge eisen, maar talent wordt gehonoreerd.

Onze cliënt biedt interessante en eigentijdse werkvoorwaarden die op één lijn staan met de voorwaarden in de financiële sector.

Onze cliënt is gevestigd in het centrum van Brussel en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Erkenning werving & selectie: VG.896/B (Vlaams Gewest) – 00078-405-20121019 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – W.RS.162 (Wallonië)

 

 

Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx jpg jpeg png.