Vacature | Juridisch Adviseur (Pool Mergers & Acquisitions) | Brussel

Referentienummer: VL/LAW/2673/20

Master in de rechten met minimum 3 tot 4 jaar ervaring. Goede kennis van het burgerlijk recht, vennootschapsrecht, commercieel recht en sociaal recht – goede kennis van het Frans en het Nederlands

Onze cliënt

Belfius is een van de grootste Belgische bank- en verzekeringsgroepen. Met een strategie die resoluut gericht is op klanttevredenheid, kijkt Belfius in de toekomst naar de lokale economie en met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Meer dan 4000 medewerkers werken voor deze waarden op het hoofdkantoor van Belfius.

Beschrijving

Belfius Bank beschikt in België over twee distributienetten: een gesalarieerd kantorennet en een zelfstandig net.

Het zelfstandig net bestaat uit een netwerk van commanditaire vennootschappen (CommV’s). De CommV’s worden gemanaged door zaakvoerders/vennoten die het statuut van zelfstandige hebben. Samen met een ploeg van medewerkers beheren zij verschillende agentschappen van Belfius Bank. De CommV’s werken daarbij als zelfstandige ondernemingen, met eigen commerciële objectieven.

Hiernaast is de bank als kredietinstelling onderworpen aan de Bankwet en moet zij alle relevante wetgeving en reglementering ter zake strikt naleven.

Ten slotte beschikt de bank over een ruime portefeuille aan participaties. De opvolging hiervan brengt een ruime waaier aan vennootschapsrechtelijke vragen met zich mee.

De jurist zal verantwoordelijk zijn voor de volgende taken:

 • deelname aan strategische projecten van de commerciële directie van Belfius Bank betreffende het zelfstandig net;
 • juridisch advies aan de commerciële directie en aan andere afdelingen van Belfius Bank wat betreft de juridische aspecten van de structuur van het zelfstandig net;
 • juridische begeleiding van het zelfstandig net wat betreft het correct juridisch functioneren van de structuur van dit net;
 • juridisch advies in verband met de vennootschapsrechtelijke aspecten verbonden aan het juridisch leven van de CommV’s;
 • juridische begeleiding bij het secretariaat van de algemene vergadering van de CommV’s;
 • beheer van de geschillendossiers betreffende het zelfstandig net;
 • opvolgen van de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer in verband met het zelfstandig net;
 • geven van vormingen in verband met de juridische aspecten verbonden aan het zelfstandig net;
 • algemeen vennootschapsrecht, bancair recht en reglementair kader o.a. bankwet & circulaires FSMA;
 • ondersteuning aan het secretariaat-generaal en de afdeling participaties van de bank.

Profiel

 • Master in de  rechten met minimum 3 tot 4 jaar ervaring;
 • goede kennis van het burgerlijk recht, vennootschapsrecht, commercieel recht en sociaal recht;
 • goede kennis van het Frans en het Nederlands
 • goede relationele vaardigheden;
 • in staat zijn om alleen en in groep te werken;
 • vlotte communicatie zowel schriftelijk als mondeling;
 • flexibel en pragmatisch ingesteld;
 • doorzettingskracht, assertiviteit;
 • praktijkervaring aan de balie is een pluspunt.

Erkenning werving & selectie: VG.896/B (Vlaams Gewest) – 00078-405-20121019 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – W.RS.162 (Wallonië)

 

 

Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx jpg jpeg png.