Vacature | Juridisch Adviseur Beleggen | Brussel

Referentienummer: VL/LAW/2674/20

Master in de rechten met minimum 3 tot 4 jaar ervaring. Een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, Frans en Engels

Onze cliënt

Belfius is een van de grootste Belgische bank- en verzekeringsgroepen. Met een strategie die resoluut gericht is op klanttevredenheid, kijkt Belfius in de toekomst naar de lokale economie en met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Meer dan 4000 medewerkers werken voor deze waarden op het hoofdkantoor van Belfius.

Beschrijving

Als juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het op een economisch verantwoorde en business georiënteerde manier beheren van het juridisch risico van het filiaal Belfius Investment Partners (hierna “BIP”) en van de metiers Retail en Commercial banking, Public en Corporate Banking en Wealth Management, voornamelijk voor wat betreft de activiteiten rond beleggen, sparen en verzekeren.

Het in kaart brengen en onder controle houden van de juridische risico’s van deze materies, de correcte, eenduidige en efficiënte communicatie hierover aan de commerciële en operationele diensten van Belfius maken deel uit van je taken. Bij dit alles houd je steeds rekening met de cliëntentevredenheid.

Je verleent juridische adviezen aan verschillende departementen van Belfius om in hun domeinen op een proactieve, kritische manier juridische risico’s te detecteren. Je zoekt naar juridisch verantwoorde oplossingen in de adviezen die je verleent en je staat in voor het opstellen, nazien en onderhandelen van zowel standaard- als specifieke documentatie.

Concreet houdt dit onder meer in dat je in overleg en in partnership met de medewerkers van de juridische diensten bijdraagt tot:

 • adviesverlening aan, verzorgen van een legal watch, deelname aan vergaderingen en comités voor en opstellen van contracten, prospectussen, KIIDs, … voor BIP met betrekking tot al haar activiteiten. BIP is een beheervennootschap van (alternatieve) instellingen voor collectieve belegging. Daarbij dient er dus vooral advies gegeven te worden in het kader van de fondsenwetgeving (UCITS,AIFMD) en MiFID II wanneer de activiteiten ook betrekking zouden hebben op beleggingsadvies en vermogensbeheer;
 • adviesverlening met betrekking tot alle aspecten van beleggen onder meer inzake Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II), Market Abuse Regulation (MAR), Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPS), Insurance Distribution Directive (IDD), spaarrekeningen, gestructureerde producten, publiciteitsverplichtingen, kostentoerekening, …;
 • juridisch beheer en van projecten, dossiers, klachten en geschillen van allerlei aard waarbij voor de laatste onder meer de aansprakelijkheid van Belfius wordt geclaimd. Dit met het oog op het vermijden van procedures en/of de goede opvolging van eventuele procedures.
 • De ideeën met betrekking tot digitalisering ondersteun je volledig en je hebt daarin een proactieve rol.
 • Belfius positioneert zich op de markt als een bankverzekeraar. Je bent bijgevolg bereid projecten te ondersteunen waarbij verschillende delen van de groep Belfius betrokken zijn.

Profiel

 • je bezit een master/licentie in de rechten met minimum 3 tot 4 jaar ervaring;
 • je kunt je zowel mondeling als schriftelijk zeer goed uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels;
 • je kunt duidelijk communiceren en je bent in staat je standpunt te verdedigen tijdens vergaderingen/comités;
 • je bent kritisch en analytisch ingesteld ;je geeft blijk van klantgerichtheid, flexibiliteit en je bent pragmatisch en gefocust op resultaat;
 • je bent intellectueel nieuwsgierig, leergierig en bereid uitdagingen aan te nemen;
 • je kunt zelfstandig werken en je houdt tevens van een doorgedreven samenwerking met collega’s.

Erkenning werving & selectie: VG.896/B (Vlaams Gewest) – 00078-405-20121019 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – W.RS.162 (Wallonië)

 

 

Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx jpg jpeg png.