Vacature | Legal Counsel | Antwerpen

Referentienummer: VL/LAW/2206/19

Gedreven Legal Counsel met 5 à 10 jaar ervaring in vennootschaps-, financieel- en bancair recht en in M&A. Ervaring met life sciences, clean tech en/of fintech is een plus. Nederlandstalig, met een uitstekende kennis van de andere landstaal en het Engels.

Onze cliënt

Ackermans & van Haaren NV (“AvH”), genoteerd op Euronext Brussels en deel uitmakend van de Bel 20, telt 2 juristen die, samen met 10 investment managers, circa 20 operationele deelnemingen opvolgen met een gezamenlijke beurswaarde van circa € 5 mia. De groep telt wereldwijd circa 21.000 werknemers.

De juristen en investment managers van AvH vormen een multidisciplinair team dat, onder het moto van de groep “partners for sustainable growth”, één doel voor ogen heeft : waardecreatie op lange termijn dankzij investeringen in én actieve opvolging van een gediversifieerde portefeuille van duurzame ondernemingen met een internationaal groeipotentieel. Via haar deelnemingen en dankzij gerichte investeringen tracht de groep een oplossing te bieden voor lange termijn uitdagingen zoals de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie, duurzame (tropische) landbouw, energiezuinige kantoor- en woningbouw, vergrijzing, facilitering van internationale handel.

AvH is momenteel op zoek naar een Legal Counsel (m/v) voor hun hoofdzetel te Antwerpen.

Beschrijving

Corporate affairs (op niveau AvH)

 • Voorbereiding en opvolging statutenwijzigingen, algemene vergaderingen, corporate governance charter
 • Voorbereiding juridische secties van het jaarverslag
 • Corporate housekeeping dochtervennootschappen (subholdings)
 • Opvolging van (sporadische) geschillen in nauw overleg met raadsman

Regulatory & compliance (op niveau AvH)

 • Opvolging (wijzigingen in) relevante wet- en regelgeving
 • Periodieke transparantie- en OBA-meldingen (4 genoteerde vennootschappen in de groep)
 • Contacten met FSMA, Euronext Brussels, VBO (commissie genoteerde vennootschappen)

M&A (op niveau van de groep)

 • Nazicht en opstellen vertrouwelijkheidsovereenkomsten
 • Due diligence
 • Onderhandelingen voeren (basiskennis waardering ondernemingen)
 • Relevante overeenkomsten voorbereiden
 • Aanmelding mededingingsautoriteiten
 • Nazorg (vrijwaringen, waarborgen en verklaringen)

Opvolging dochtervennootschappen

 • Statuten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Aandelenoptieplannen
 • Financiering en herstructurering
 • Ad hoc-adviesverlening

Competence center

 • Juridische “best practices” ontwikkelen ten gunste van de deelnemingen
 • Workshops organiseren voor 30-tal juristen binnen de groep
 • Bibliotheek van standaarddocumenten actualiseren en aanvullen

Skills

Algemeen

 • Is entrepreneurial, plantrekker en leergierig
 • Is luisterbereid, diplomatisch en vastberaden
 • Is beginselvast en pragmatisch
 • Heeft aanleg om strategisch te denken met oog op de big picture
 • Combinatie IQ én EQ
 • Bevordert interne samenwerking en inspireert het team
 • Gaat gestructureerd te werk en stelt prioriteiten
 • Geeft stelselmatig en volledige feedback
 • Bouwt en onderhoudt netwerk

T.a.v. de deelnemingen

 • Focust op creatie van aandeelhouderswaarde
 • Is in staat de strategie van het bedrijf mee te helpen vorm geven, de risico’s in te schatten en dit te vertalen naar juridische documentatie
 • Kan vertrouwen winnen van collega’s, alsook van het management en de juristen van de deelnemingen

T.a.v. Ackermans & van Haaren

 • Integriteit
 • Teamspeler
 • Geïnteresseerd in ontwikkeling loopbaan op lange termijn
 • Tijdig terugkoppelen naar collega’s voor “judgement calls”

Profiel

 • Master in de Rechten behaald aan een Belgische universiteit
 • LLM behaald aan een buitenlandse universiteit
 • MBA of opleiding corporate finance is een plus

Professionele ervaring (minimum 5 jaar)

 • Vennootschaps-, bank- en financieel recht
 • M&A
 • Vertrouwd met mededingingsrecht en algemene boekhoudkundige principes
 • Ervaring met life sciences, clean tech en/of fintech is een plus
 • Werkzaam in een internationale context
 • Vlot drietalig

Aanbod

 

Als Legal Counsel bij AvH mag je rekenen op een gevarieerde en bijzonder uitdagende functie met reële verantwoordelijkheden binnen een dynamische onderneming.

Je staat midden in de business en je hebt doorlopend contacten met een brede groep van personen in alle geledingen van de (dochter)onderneming(en).

Je mag rekenen op een attractieve verloning, aangevuld met extralegale voordelen.

 

Erkenning werving & selectie: VG.896/B (Vlaams Gewest) – 00078-405-20121019 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – W.RS.162 (Wallonië)

 

 

Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx jpg jpeg png.