Privacyverklaring

Vialegis vindt uw privacy belangrijk!

Deze privacyverklaring ("verklaring")  beschrijft hoe Vialegis NV ("We", "wij") persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de site ("persoonsgegevens") mag gebruiken en openbaar maken.

Vialegis NV (Lambroekstraat 5A, 1831 DIEGEM) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld.

Mevr. Laetitia Christiaens (Email: privacy@vialegis.be) is de Data Protection Officer van Vialegis.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens van u vragen. De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeur voor een baan, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salarisverwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat, en inlogcodes en wachtwoorden die door u zijn gemaakt.

Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie.

Indien u Vialegis NV informatie over derden verstrekt, zal Vialegis NV ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan Vialegis de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van u.

De site maakt ook gebruik van cookies die uw onlineactiviteiten traceren, waaronder, maar zonder beperking, uw inschrijving, het aanreiken van informatie en het vragen van informatie. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze webpaginaserver op uw vaste schijf wordt geplaatst. Door de instellingen van uw browser te wijzigen kunt u kiezen of u al dan niet een cookie wenst te gebruiken. Met cookies zal het gebruik van de site sneller en vlotter verlopen.

U geeft Vialegis NV de toestemming om contact op te nemen met de door u opgegeven referenties en om uw persoonsgegevens, in de boven beschreven betekenis, in te zamelen, te verwerken, door te geven en te gebruiken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.
U verklaart dat alle informatie die u aan Vialegis NV verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Indien deze informatie verandert, zult u Vialegis NV daarover onmiddellijk inlichten.

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

Vialegis NV zal uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of werving & selectie),
  • om statistieken te kunnen opstellen,
  • om te voldoen aan wettelijke voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken,
  • om u te informeren over haar producten en diensten, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst,Om nieuwsbrieven of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches) aan te bieden ;
  • voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie. U hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen zulke berichten of directmarketinginformatie niet langer te ontvangen door contact op te nemen met Vialegis NV/SA via privacy@vialegis.be of via bovenvermeld postadres.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Vialegis mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden, waaronder bedrijven binnen de eigen groep. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden:

  • - We zullen informatie bekendmaken aan onze klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten.
  • - We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.
  • In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van Vialegis of zijn geassocieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

Recht van toegang tot, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren, te verwijderen, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden of indien u andere vragen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met privacy@vialegis.be.U dient er zich wel van bewust te zijn dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren om te voldoen aan bepaalde wetten en regelgeving, zo lang wettelijk is toegestaan.

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen we op de homepagina van www.vialegis.be gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen met een koppeling naar deze pagina.