Job | Expert Legal Counsel Specialised Finance | Brussels

Reference number: VL/LAW/3027/21

Belfius is op zoek naar een Master in de Rechten met ervaring in financieringsoperaties. Goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Our client

Belfius is een van de grootste Belgische bank- en verzekeringsgroepen. Met een strategie die resoluut gericht is op klanttevredenheid, kijkt Belfius in de toekomst naar de lokale economie en met een sterke maatschappelijke betrokkenheid.

Meer dan 4000 medewerkers werken voor deze waarden op het hoofdkantoor van Belfius.

De juridische dienst is één van de grootste in België en wil actief bijdragen tot het succes van de strategie van Belfius en inspirerend en innovatief zijn voor de Belgische samenleving.

Description of the vacancy

In nauw overleg en in partnership met de commerciële medewerkers en de risicoanalisten draag je bij tot de realisatie van de strategische en commerciële doelstellingen van de bank met respect voor legal-riskmanagementprincipes, dit met betrekking tot:

 • Projecten “Specialised Finance & Specialised Corporate Lending” - Vaak in het kader van gesyndiceerde kredieten : financieringen van overnames van vennootschappen, exportfinanciering, scheepsfinanciering, financiering van haveninstallaties, projectfinancieringen van hernieuwbare energie en van infrastructuurwerken (onder meer in het kader van een publiek private samenwerking of PPS), ….
 • Projecten “Real Estate Finance” - Financiering van  vastgoedprojecten door privé investeerders waarbij Belfius Bank of één van zijn dochterondernemingen optreedt als financier, promotor of investeerder (onder meer in het kader van een PPS).
 • Je bent eindverantwoordelijke voor het verstrekken van juridische adviezen in deze complexe domeinen.
 • In functie van het type project en de rol van Belfius Bank in ieder project, zal je eveneens de documentatie met betrekking tot deze transacties kritisch nalezen of opstellen (zoals term sheets, kredietovereenkomsten, zekerheidsdocumenten, projectdocumenten, due diligence rapporten en afgeleide documenten) en onderhandelen met het oog op een vlotte afhandeling zonder daarbij de kwaliteitsstandaarden uit het oog te verliezen.
 • Daarbij is het noodzakelijk dat je onder meer over een grondige kennis beschikt (of bereid bent deze te verwerven) van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, verbintenissenrecht, zakelijke rechten en zekerhedenrecht.
 • Je staat tevens in voor het opvolgen van en het anticiperen op de wetgeving binnen de rechtsdomeinen die noodzakelijk zijn voor het geven van correcte en bruikbare adviezen, met speciale aandacht voor de risico’s en opportuniteiten die daaruit voortvloeien.
 • Je houdt een vinger aan de pols door een bijdrage te leveren aan competence centers of practice groups met het oog op kennisverwerving en –deling, vertegenwoordiging van de bank in interbancaire werkgroepen en je aanwezigheid op netwerk events.

Profile

 • Je bezit een Master/licentie in de Rechten;
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk accuraat uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels;
 • Je kunt duidelijk communiceren en snel een onderbouwd juridisch standpunt innemen;
 • Je kunt complexe juridische begrippen, clausules of structuren helder uitleggen aan niet-juristen;
 • Je bent open, kritisch en analytisch ingesteld;
 • Je geeft blijk van klantgerichtheid, flexibiliteit en je bent pragmatisch en gefocust op resultaat;
 • Je bent intellectueel nieuwsgierig, leergierig en bereid uitdagingen aan te nemen;
 • Je kunt zelfstandig werken en je houdt tevens van kennisdeling en een doorgedreven samenwerking met collega’s.

Offer

Belfius biedt een aantrekkelijk loonpakket aan dat je ten dele zelf kan samenstellen volgens je eigen behoeften, met daarbovenop tal van bovenwettelijke voordelen zoals een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een abonnement op het openbaar vervoer, een korting op bank- en verzekeringsproducten enz.

Accreditation recruitment & selection: VG.896/B (Flemish Region) – 00078-405-20121019 (Brussels-Capital Region) – W.RS.162 (Walloon Region)

 

Job info
Personal info
CV & Motivation
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png.